Entitateak · Entidades

Labrit
Huarte
Gayarre
Con el apoyo de
Innova Cultura
Fundación Caja Navarra
Fundación La Caixa

Proiektu hau Nafarroako Kutxa Fundazioaren eta La Caixa Fundazioaren Innova Cultural 2020 programaren barruan hautatu da. Ikerketa, sorkuntza, ekoizpena eta arte eta kultur zabalkundea uztartzen dituen proposamen sendoa da. Hori guztia, ondare immaterialetik, arte plastikoetatik eta arte eszenikoetatik datozen ospe handiko hiru erakunderen arteko lankidetzaren bidez: Labrit Ondarea, Gayarre Antzokia eta Uharte Zentroa. Proiektuak asmo handiko apustua egiten du: hots, identitate-lekuei lotutako iruditeria kolektiboak identifikatzea.

Gayarre Antzokia aukeratu da azterketa-gune gisa, Iruñeko kultura eta gizarte-testuinguruan betetzen duen eginkizuna kontuan hartuta, ondarearen eta nortasunaren ikuspegitik.

Helburu espezifikoak proiektuaren fase ezberdinetan jorratuko dira:
-Toki identitario bati, Gayarre Antzokiari, lotutako iruditeria identifikatzea, bai harekin lotura estuagoa duten pertsonen oroimenaren bidez (antzerkiko langileak, eszenarekin zerikusia duten pertsonak), bai gaur egun Antzokitik hurbilen dagoen komunitateko kide ez direnen oroimenaren bidez.

-Ikerketa eta sorkuntza artistiko garaikideko prozesuetan integratzea bai identitate-erreferenteak, bai horiek aurkitzeko sortutako materiala eta prozesuak.

-Ikerketaren emaitzak gizarteari itzultzea.

El presente proyecto, ha sido seleccionado dentro del programa Innova Cultural 2020 de Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa. Supone una propuesta sólida que combina la investigación, la creación, la producción y la difusión artística y cultural. Todo ello, a través de la colaboración entre tres entidades de reconocido prestigio procedentes del Patrimonio Inmaterial, las Artes Plásticas y las Artes Escénicas: Labrit Patrimonio, Teatro Gayarre y Centro Huarte. La apuesta que realiza el proyecto es ambiciosa: se trata de identificar imaginarios colectivos asociados a lugares identitarios.

La elección del Teatro Gayarre como ámbito de estudio se basa en el papel que presenta en el contexto cultural y social de Pamplona desde el punto de vista patrimonial e identitario.

Los objetivos específicos serán abordados en las diferentes fases del proyecto:
-Identificar el imaginario asociado a un lugar identitario, el Teatro Gayarre, tanto a través de la memoria de las personas vinculadas más estrechamente (trabajadoras del teatro, personas relacionadas con la escena) como de aquellas que actualmente no forman parte de la comunidad más cercana al Teatro.

-Integrar en procesos de investigación y creación artística contemporánea tanto los referentes identitarios como el material y procesos generados para localizarlos.

-Devolver los resultados de la investigación a la sociedad.